诗词名句
诗词鉴赏

形容女子温婉的诗词

形容女子温婉的诗词

描写“女子温婉”的诗句有哪些?

形容女人温婉尔雅的诗句如下:1、使君一何愚?使君自有妇,罗敷自有夫。

2、云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。

3、玉魄冰肌何处去,霓裳高阳卧玉榻。

4、送行淡月微云。

5、有美一人,轻扬婉兮。

6、樱桃樊素口杨柳小蛮腰。

7、若有人兮山之阿。

8、好风南来,轻摇纨扇。

9、凝眸一颦失鱼雁,对镜三笑怯花颜。

葡京娱乐场App10、粉腮红润,秀眸惺忪。

11、昨别今已春,鬓丝生几缕。

葡京娱乐场App12、恒敛令媛笑,长垂双玉啼。

13、云鬓乱,未忺整。

葡京娱乐场App14、休言女子非英雄,夜夜龙泉壁上鸣。

葡京娱乐场App15、既含睇兮又宜笑。

16、回忆万万,一笑令媛。

17、被薜荔兮带女萝。

18、雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;两兔傍地走,安能辨我是雄雌。

描写女子温婉美好的诗句有哪些?

展开全部 1、《野有蔓草》 先秦 佚名 野有蔓草,零露漙兮。

有美一人,清扬婉兮。

邂逅相遇,适我愿兮。

野有蔓草,零露瀼瀼。

有美一人,婉如清扬。

邂逅相遇,与子偕臧。

2、《猗嗟 》先秦 佚名 猗嗟昌兮,颀而长兮。

抑若扬兮,美目扬兮。

巧趋跄兮,射则臧兮。

猗嗟名兮,美目清兮,仪既成兮。

终日射侯,不出正兮,展我甥兮。

猗嗟娈兮,清扬婉兮。

舞则选兮,射则贯兮。

四矢反兮,以御乱。

葡京娱乐场App 3、《相和歌辞·善哉行 》唐 贯休 有美一人兮婉如清扬,识曲别音兮令姿煌煌。

绣袂捧琴兮登君子堂,如彼萱草兮使我忧忘。

欲赠之以紫玉尺,白银珰,久不见之兮湘水茫茫。

葡京娱乐场App4、《秋胡行 》 魏晋 曹丕 泛泛绿池。

中有浮萍。

寄身流波。

随风靡倾。

芙蓉含芳。

葡京娱乐场App菡萏垂荣。

夕佩其英。

采之遗谁。

所思在庭。

双鱼比目。

鸳鸯交颈。

有美一人。

婉如清扬。

知音识曲。

善为乐方。

5、《善哉行》【魏晋】 作者:【曹丕】 有美一人。

婉如清扬。

妍姿巧笑。

和媚心肠。

知音识曲。

善为乐方。

哀弦微妙。

清气含芳。

流郑激楚。

度宫中商。

感心动耳。

绮丽难忘。

离鸟夕宿。

在彼中洲。

延颈鼓翼。

悲鸣相求。

眷然顾之。

使我心愁。

嗟尔昔人。

何以忘忧。

6、《贺新郎·春情》宋 李玉 篆缕销金鼎。

醉沉沉、庭阴转午,画堂人静。

芳草王孙知何处,惟有杨花糁径。

葡京娱乐场App渐玉枕、腾腾春醒。

帘外残红春已透,镇无聊、殢酒厌厌病。

云鬓乱,未忺整。

江南旧事休重省。

遍天涯、寻消问息,断鸿难倩。

月满西楼凭阑久,依旧归期未定。

又只恐、瓶沉金井。

嘶骑不来银烛暗,枉教人、立尽梧桐影。

谁伴我,对鸾镜。

7、《载驰》 先秦 佚名 载驰载驱,归唁卫侯。

驱马悠悠,言至于漕。

大夫跋涉,我心则忧。

既不我嘉,不能旋反。

视尔不臧,我思不远。

既不我嘉,不能旋济?视尔不臧,我思不閟。

陟彼阿丘,言采其蝱。

女子善怀,亦各有行。

许人尤之,众稚且狂。

我行其野,芃芃其麦。

控于大邦,谁因谁极?大夫君子,无我有尤。

百尔所思,不如我所之。

8、《陌上桑》 唐 李白 美女渭桥东,春还事蚕作。

五马如飞龙,青丝结金络。

不知谁家子,调笑来相谑。

妾本秦罗敷,玉颜艳名都。

绿条映素手,采桑向城隅。

使君且不顾,况复论秋胡。

寒螀爱碧草,鸣凤栖青梧。

托心自有处,但怪傍人愚。

葡京娱乐场App 徒令白日暮,高驾空踟蹰。

9、《宫词》 唐代 薛逢 十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王。

锁衔金兽连环冷,水滴铜龙昼漏长。

云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。

遥窥正殿帘开处,袍袴宫人扫御床。

10、《赠纪士诗 》 魏晋 陆机 琼环俟丰价。

窈窕不自鬻。

有美峨眉子。

惠音清且淑。

葡京娱乐场App 修姱协姝丽。

华颜婉如玉。

描写“江南女子温婉”的诗句有哪些?

展开全部 1。《女冠子·昨夜夜半》 唐 韦庄 昨夜夜半,枕上分明梦见,语多时。

依旧桃花面,频低柳叶眉。

半羞还半喜,欲去又依依。

觉来知是梦,不胜悲。

2.《九歌 少司命》 先秦 屈原 秋兰兮蘼芜,罗生兮堂下。

绿叶兮素枝,芳菲菲兮袭予。

夫人兮自有美子,荪何以兮愁苦?秋兰兮青青,绿叶兮紫茎;满堂兮美人,忽独与余兮目成。

入不言兮出不辞,乘回风兮驾云旗。

悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

荷衣兮蕙带,儵而来兮忽而逝。

夕宿兮帝郊,君谁须兮云之际?与女沐兮咸池,晞女发兮阳之阿;望美人兮未来,临风怳兮浩歌。

孔盖兮翠旌,登九天兮抚彗星。

竦长剑兮拥幼艾,荪独宜兮为民正。

3.《野有蔓草》 先秦 诗经 野有蔓草,零露漙兮。

有美一人,清扬婉兮。

邂逅相遇,适我愿兮。

野有蔓草,零露瀼瀼。

有美一人,婉如清扬。

邂逅相遇,与子偕臧。

葡京娱乐场App 4.《西宫秋怨》 唐 王昌龄 芙蓉不及美人妆,水殿风来珠翠香。

谁分含啼掩秋扇,空悬明月待君王。

5.《咏苎萝山》 唐 李白 西施越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古,荷花羞玉颜。

浣纱弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟碧云间。

勾践徵绝艳,扬蛾入吴关。

提携馆娃宫,杳渺讵可攀。

一破夫差国,千秋竟不还。

...

写“女子温婉”诗句有什么?

展开全部 以下是写女子温婉的短句如下(无作者): 1、粉腮红润,秀眸惺忪。

解释: 形容女子如水般的明眸。

2、昨别今已春,鬓丝生几缕。

解释: 去年一别如今又是春天,两鬓的头发不知又生出多少。

葡京娱乐场App 3、恒敛令媛笑,长垂双玉啼。

解释: 笑容敛起,整日流泪。

4、休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。

解释: 人们休要说女子不能成为英雄,连我那挂在墙上的宝剑,也不甘于雌伏鞘中,而夜夜在鞘中作龙吟。

5、既含睇兮又宜笑。

解释: 双目含情啊又嫣然一笑,你会喜欢上我美好文静的样子。

6、被薜荔兮带女萝。

解释: 像有人到山的顶峰那样,穿着薜荔叶做的衣服戴着女萝。

有关于女子贤惠温婉的成语: 蕙质兰心 [huì zhì lán xīn] 解释: 形容心地善良,品质高尚的女子。

闭月羞花 [bì yuè xiū huā] 解释: 指女子的容貌美丽。

沉鱼雁落 [chén yú luò yàn] 解释: 形容女子容貌美丽。

贤良淑德[xián liáng shū dé] 解释: 形容非常出色有涵养的女性。

秀丽端庄[xiù lì duān zhuāng] 解释: 形容女孩子优雅庄重的仪态。

...

形容女子知书,温婉的词语

展开全部 形容女子知书,温婉的词语 :一表人才、姹紫嫣红,亭亭玉立、含苞欲放、眉清目秀、绰约多姿、远山芙蓉、出水芙蓉、肤如凝脂、二八佳人、掷果潘安、娇小玲珑、蛾眉皓齿、琪花瑶草、柳亸花娇、华绝代、左家娇女、傅粉何郎、柳腰花态、言不美、艳色绝世、娉婷袅娜、月里嫦娥、朱唇皓齿、环肥燕瘦、我见犹怜、一表非凡、姑射神人、红飞翠舞、一笑千金、貌美如花、装潢门面、曲眉丰颊、冰肌玉骨、如画、稚齿婑媠、小家碧玉、天生尤物、仪态万方、宛转蛾眉、螓首蛾眉、鲜眉亮眼、林下风气、香草美人、靡颜腻理,杏脸桃腮、雍容雅步、夭桃秾李、柳娇花媚、温香艳玉、愁眉啼妆、美如冠玉、花颜月貌、风姿绰约、浓桃艳李,花信年华、明眸皓齿、文章星斗、袅袅婷婷、妍姿艳质、章台杨柳、双瞳剪水、梨花带雨花枝招展、衣冠楚楚、珠光宝气、尽善尽美、温文尔雅、文过饰非、钟灵毓秀、秀外慧中、沉鱼落雁、天生丽质、花容月貌、小鸟依人、窈窕淑女、秀色可餐才子佳人、婀娜多姿、闭月羞花、金枝玉叶、倾国倾城如果满意望采纳...

描写女孩温婉、善良、柔美的字、词、成语等

野有蔓草 年代:【先秦】 【诗经·国风·郑风 】 野有蔓草,零露漙兮。

有美一人,清扬婉兮。

邂逅相遇,适我愿兮。

野有蔓草,零露瀼瀼。

有美一人,婉如清扬。

邂逅相遇,与子偕臧。

葡京娱乐场App 猗嗟 年代:【先秦】 【诗经·国风·齐风】 猗嗟昌兮,颀而长兮。

抑若扬兮,美目扬兮。

巧趋跄兮,射则臧兮。

猗嗟名兮,美目清兮,仪既成兮。

终日射侯,不出正兮,展我甥兮。

猗嗟娈兮,清扬婉兮。

舞则选兮,射则贯兮。

四矢反兮,以御乱。

形容女子知书、温婉的词语有哪些?

葡京娱乐场App咏雪之慧(yǒng xuě zhī huì):咏颂雪花的才智。

出自《晋书·王凝之妻谢氏》:“又尝内集,俄而雪骤下,安曰:‘何所似也?’安兄子朗曰:‘散盐空中差可拟。

’道韫曰:‘未若柳絮因风起。

葡京娱乐场App’”灵心慧性(líng xīn huì xìng):聪慧的天资。

出自清·文康《儿女英雄传》第二十七回:“自己本生得一副月貌花容,一团灵心慧性,那怕丈夫千金买笑,自料断不及我一顾倾城。

”灵心慧齿(líng xīn huì chǐ):天资聪慧,口齿伶俐。

出自清·程羽文《鸳鸯牒》:“蔡文姬灵心慧性,辱迹穹庐。

”慧心巧思(huì xīn qiǎo sī):聪明的心地,精巧的构思。

多用以形容女子某种技艺精巧,别出心裁。

出自清·褚人获《隋唐演义》第四十七回:“妃子慧心巧思,可谓出神入化矣。

”秀外慧中(xiù wài huì zhōng):外表秀丽,内心聪明。

出自唐·韩愈《送李愿归盘谷序》:“才畯满前,道古今而誉盛德,入耳不烦,曲眉丰颊,清声而便体,秀外而惠中。

形容女子娇美可爱,古灵精怪的诗词

展开全部 北方有佳人,绝世而独立。

一顾倾人城,再顾倾人国。

宁不知倾城与倾国? 佳人难再得 窈窕淑女,君子好逑 肤如凝脂,面如白玉 沉鱼落雁,羞花闭月 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉。

巧笑倩兮,美目盼兮 美女妖且闲,采桑岐路间。

柔条纷冉冉,落叶何翩翩,攘袖见素手,皎腕约金环。

头上金爵钗,腰佩翠琅玕。

明珠交玉体,珊瑚间木难。

罗衣何飘飘,轻裾随风远。

顾盼遗光彩,长啸气若兰 天下之佳人,莫若楚国;楚国之丽者,莫若臣里;臣里之美者,莫若臣东家之子。

东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短,著粉则太白,施朱则太赤。

眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如编贝。

葡京娱乐场App嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡。

然此女登墙窥臣三年,至今未许也。

硕人其颀,衣锦褧衣。

齐侯之子,卫侯之妻。

东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。

硕人敖敖,说于农郊。

四牡有骄,朱幩镳镳。

翟茀以朝。

大夫夙退,无使君劳。

河水洋洋,北流活活。

施罛濊濊,鳣鲔发发。

葭菼揭揭,庶姜孽孽,庶士有朅。

窈窕淑女体修长,披风罩在锦衣上;齐侯女儿多娇贵,嫁给卫侯到吾乡。

她和太子同胞生,也是邢侯小姨妹,谭公是她亲姐丈。

双手白嫩如春荑,肤如凝脂细又腻;脖颈粉白如蝤蛴,齿如瓜子白又齐; 额头方正蛾眉细,笑靥醉人真美丽,秋波流动蕴情意。

窈窕淑女身材高,驻马停车在城郊;四匹雄马多矫健,马辔两边红绸飘, 鸟羽饰车好上朝;诸位大夫该早退,别让国君太操劳。

黄河之水声势大,奔腾向北哗啦啦;撒开鱼网呼呼响,鳣鲔跳跃泼剌剌, 芦荻稠密又挺拔。

葡京娱乐场App陪嫁女子服饰美,媵臣英武又高大。

句子词语:.闭月羞花 2.亭亭玉立 /婀娜多姿 3.眉清目秀 4. 唇红齿白 5.明眸皓齿 指如削葱根,口若含珠丹. 鼻腻鹅脂、俊眼修眉 纤纤作细步,精妙世无双 沉鱼落雁 闭月羞花 天生丽质 沉鱼落雁 倾国倾城 温婉娴淑 千娇百媚 仪态万千 肌肤胜雪 眉目如画 花容月貌 貌美如花 如花似玉 玉洁冰清 冰雪聪明 明艳动人 人见人爱 倾国倾城 沉鱼落雁 闭月羞花 人间尤物 出尘脱俗 吹弹即破 白璧无瑕 美艳绝伦 美伦美奂 楚楚可人 人淡如菊 娇艳如花 至真至纯 尽善尽美 美若天仙 温文尔雅 品貌端庄 丽质天成 窈窕淑女 天姿绝色 国色天香

形容女人温婉的成语

展开全部 螓首蛾眉、靡颜腻理、如花似玉、秀外惠中、雍荣华贵、尽善尽美、肤如凝脂、小鸟依人、蛾眉皓齿、白璧无瑕、钟灵毓秀、左家娇女、袅娜娉婷、温香艳玉、杏脸桃腮、捧心西子、仙姿玉色、妍姿艳质、袅袅婷婷、仪态万千、玉洁冰清、文章星斗、珠光宝气、娉婷婀娜、艳色绝世、娉婷袅娜、信言不美、章台杨柳、曲眉丰颊、楚楚可人...

转载请注明出处葡京娱乐场App专属 » 形容女子温婉的诗词

相关推荐